NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP, ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XII, ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ ĐẠI HỘI THI ĐUA

Tập huấn phần mềm Cổng thông tin điện tử và Đánh giá xếp loại cán bộ giáo viên

Thông tin

Thời gian

Từ ngày :

09/04/2021

Đến ngày :

09/04/2021